Prihlásenie


Registrácia

Obnovenie hesla

Zabudli ste heslo ?

Vytvorenie agenta ponúk

Zadajte dopyt

Zmena hesla

Tu si zmeníte heslo


Blog inštitútu pre vedu, vzdelávanie a osobný rozvoj

Myslíte si, že verejný prejav pre vás nie je dôležitý? Chyba!


Aká zručnosť je v živote najdôležitejšia? Vzájomné porozumenie! Mnohí ľudia verina osud v domnení, že životné šťastie a spokojnosť je záležitosťou "vyvolených". Neustále o sebe pochybujú a márne premýšľajú, prečo práve im vôbec nič nevychádza. Miera sebavedomia a schopnosť dobre komunikovať určuje to, ako sme alebo nie sme v živote šťastní. Odráža sa v našom správaní, držaní tela, reči i gestikulácii.

Schopnosť komunikovať ovplyvňuje každodenný aspekt súkromného i profesijného života. Efektívne komunikačné zručnosti môžu v pozitívnom zmysle ovplyvniť to aké vzťahy tvoríme, naše finančné zázemie a okolnosti, v ktorých žijeme.

Komunikácia je základom medziľudských vzťahov a zdieľanie informácií prebieha slovne (verbálne) alebo mimoslovne (nonverbálne). Súčasťou sociálnej komunikácie je jednak vysielanie informácií (reč, správanie, oblečenie a pod.) a jednak príjem informácií (načúvanie, pozeranie, čuch a pod.).

To znamená, že keď sa niekto naučí dobre komunikovať, má v rukách možnosť, ako cielene a vedome budovať kvalitné a fungujúce medziľudské vzťahy, teda také vzťahy, v ktorých sa ľudia cítia dobre, sú spokojní, lepšie pracujú, zákazníci sú spokojnejší, firma funguje lepšie atď.

Dorozumievanie sa medzi ľuďmi sa na prvý pohľad zdá byť tou najprirodzenejšou a najobyčajnejšou vecou na svete. Keď niečo neklape, ľudia hľadajú chyby na rôznych miestach a najradšej na druhých ľuďoch ( ako napríklad v manželských hádkach), ale k nie sú odborníci na komunikáciu, nenapadne im hľadať chybu v tom, ako sa dorozumievajú.

Na kurze Umenie hovoriť a verejný prejav  sa vás naučíme správnej komunikácii tak, že vám vysvetlíme techniky s vnútornými princípmi a pocitmi, prezradíme aké postoje zaujímať , aby váš prejav pôsobil prirodzene, príťažlivo a vyhľadávane. 

Pre koho je tréning je kurz Umenie hovoriť a verejný prejav určený?

·         Pre ľudí, ktorí chcú, aby im druhí ľudia rozumeli.

·         Pre ľudí, ktorí chcú vedieť presvedčiť a pôsobiť sebavedome.

·         Pre tých, ktorí chcú bez problémov zvládať náročnú komunikáciu bez hádok.

·         Pre ľudí, ktorí chcú získať výrazný náskok pred ostatnými.

·         Pre ľudí, ktorí chcú zlepšiť komunikáciu na svojom pracovisku.

·         Pre ľudí, ktorí chcú porozumieť svojim deťom a partnerovi.

·         Pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť čítať gestá, mimiku, výrazy, pohyby očí….

·         A samozrejme pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť komunikovať sami so sebou. To je totiž základ celej komunikácie.