Prihlásenie


Registrácia

Obnovenie hesla

Zabudli ste heslo ?

Vytvorenie agenta ponúk

Zadajte dopyt

Zmena hesla

Tu si zmeníte heslo


Blog inštitútu pre vedu, vzdelávanie a osobný rozvoj

10 tipov ako sa pomocou rozhodovania stať najproduktívnejším človekom, ktorého poznáte

Produktivita je priamo úmerná našim rozhodovacím schopnostiam - čím rýchlejšie sa rozhodujeme, tým vyššia je naša produktivita. Keďže často analyzujeme veľa vecí, než dospejeme k záveru a rozhodnutiu, nejakú dobu to trvá. Medzi faktory, ktoré spomaľujú tento proces je zvyk dlho premýšľať a nie veriť sebe a svojim pocitom.

V dnešnom svete, kde sa všetko okolo mení rýchlosťou blesku, stáva sa veľmi dôležitým urýchliť proces rozhodovania. Tu je desať tipov, ktoré vám pomôžu stať sa najproduktívnejším človekom, ktorého poznáte tým, že výrazne menia spôsob, akým sa budete rozhodovať:

1. Zistite, čo vyžaduje vašu okamžitú pozornosť

Než začnete, môže trvať nejaký čas kým si premyslíte, aké rozhodnutia je potrebné vykonať ako prvé. Začnite s najviac jedným rozhodnutím a potom postupne pridajte  aj ostatné. Je dôležité, aby ste pochopili, ktoré predstavujú okamžité priority a podľa toho konajte. Veci, ktoré vyžadujú vašu naliehavú pozornosť, musia mať prednosť pred vecami, ktoré možno vykonať neskôr.

2. Nepremýšľajte o dôsledkoch

Aj keď je dôležité vedieť, ako vaše rozhodnutie bude mať vplyv na všetko okolo vás, nepremýšľajte priveľa o následkoch. Akonáhle začnete tráviť viac času premýšľaním nad následkami, nebudete mať nikdy dosť odvahy, aby  ste sa rozhodli. 

3. Verte v seba a svoje schopnosti

Tým sú myslené aj schopnosti, ktoré zatiaľ nemáte. Ak schopnosti k tomu, čo chcete ešte nemáte sprístupnené a vybudované, dôležitejšie ako to čo viete, je to čo vedieť chcete. Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie je sebavedomie. Ak veríte v samého seba, rozhodovanie bude  pre vás detskou hrou. Ale ak ste skeptický čo sa týka vlastných schopností, nebudete nikdy môcť dospieť k výsledkom.

4. Rýchlo analyzujte klady a zápory

Pretože sa nemožno slepo rozhodovať, je potrebné analyzovať možné kladné a záporné body prijatia vášho rozhodnutia. Zamyslite sa, ako bude mať vaše rozhodnutie vplyv na veci a ľudí okolo; to vám pomôže vytvoriť rýchlejšie a efektívnejšie rozhodnutia.

5. Spravte si zoznam možností

Po krátkej analýze situácie si spravte zoznam možností, ktoré máte. Ak neviete, aké sú vaše prípadné možnosti, nemožno dospieť k platnému záveru. Okrem toho, možnosť vybrať si z niekoľkých alternatív uľahčí vaše rozhodovanie.

6. Buďte otvorení neúspechu

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že nie všetky vaše rozhodnutia budú produkovať významné výsledky. Ste človek a je pravdepodobné, že budete robiť nejaké chyby, ako my všetci. Takže nebuďte na seba tvrdý. Namiesto toho buďte otvorený neúspechu. 

7. Počúvajte svoj vnútorný hlas a to, čo ste sa naučili v minulosti

Nechajte  sa viesť svojimi minulými skúsenosťami a vnútornými pocitmi, v tom ako postupovať. Využite lekcie, ktoré ste sa naučili v minulosti k svojmu prospechu tým, že sa vyhnete opakovaniu chýb, ktoré ste spravili predtým. Majte na mysli, že vaša intuícia bude s najväčšou pravdepodobnosťou pravdivá.

8. Nedovoľte osobným faktorom ovplyvniť vaše rozhodovanie

Či už ide o osobné alebo profesionálne rozhodnutie, nenechajte ďalšie osobné faktory, aby vás ovplyvňovali. Mnohé osobné záležitosti často majú na nás veľký vplyv a ovplyvňujú naše myslenie; tu je kľúčové nedovoliť, aby sa to stalo.

9. Nespoliehajte sa príliš na ostatných

Aj keď je to dobré pomáhať druhým a požiadať o pomoc, keď ju potrebujete, ale aby ste spravili niektoré praktické rozhodnutia, je nevyhnutné, aby ste sa prestali spoliehať na druhých. Byť závislý na ostatných nie je pre vás dobré. Bude to buď spomaľovať váš rozhodovací proces, alebo je možné, že spravíte zlé rozhodnutie. Dôležité je prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

10. Zastavte prokrastináciu

Odkladanie všetkého na zajtra nebude príliš  dobre fungovať pri  rozhodovaní. Na rozdiel od produktívnych ľudí stratíte záujem o prácu a môže to výrazne ovplyvniť  aj vaše rozhodovanie. Prokrastinácia vám môže oddialiť veľké možnosti. Čakaním na správny čas si budete sami brániť dosiahnutiu úspechu, pretože správny čas je práve teraz.